Επιστροφές προϊόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο καταναλωτής εχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα μα το  Ν.2551/1994 ( όπως τροποποιήθηκε από την  Κ.Υ.Α ΖΙ-891/2013 ).

Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή